FANDOM


پنتِمِ

B

KoniugacjaEdytuj

1 koniugacja: Юртавsт
Poj. Mn.
1 os. Юртау Юртауны
2 os. Юртарі (а/є/і) Юрталs
3 os. Юртауцү Юртарљыы
Мыкнавsт, тарінаявsт, фаікєвsт, гіановsт

Normalna odmiana. Regularne, nieregularne odmieniają się wg tego schematu.

2 koniugacja: Хаунаакавsт
Poj. Mn.
1 os. Хаунаакаав Хаунаакаавны
2 os. Хаунаакарі (а/є/і) Хаунаакаавs
3 os. Хаунааканү Хаунаакаарљыы
Аљіакавsт, sаљанкавsт, іҝаікавsт, љемєкавsт

Koniugacja druga, jeśli temat kończy się na "k" lub ostatnia spółgłoska tematu to "k".

3 koniugacja: Гєноавsт
Poj. Mn.
1 os. Гєноатау Гєноатауны
2 os. Гєноатарі (а/є/і) Гєноаталs
3 os. Гєноатӓцү Гєноатаурљұ
Боавsт, хоапаувsт, рырзаіавsт, порҳоавsт

Koniugacja trzecia, jeśli temat kończy się mocnym dyftongiem, najczęściej z "a".

4 koniugacja: Абадівsт
Poj. Mn.
1 os. Абадіау Абадіаны
2 os. Абадіарі (а/є/і) Абадіалs
3 os. Абадіүцү Абадіар(ы)љыы
Зєцєљівsт, ыљіварнівsт, унъаљівsт, баљівsт

Koniugacja czwarta, jeśli akcent pada na końcówkę, która jest "i".

Co trudniejsze przypadki: үлу, тољмонү, томынуу, камєєры, ssољ, sорааму, itp.

Tryb rozkazujący: pozytywny -is, negujący -on.


DeklinacjaEdytuj

1 deklinacja: анта
Poj. Mn.
Mianownik
(ҝак)
анта антаы
Dopełniacz
(дунак)
ю антама ю антамаы
Celownik
(аҝак)
(я) антаљаі (я) антаљӓы
Biernik
(рунак)
ω анта(а)роs ω анта(а)роsы
Хаіна, фонка
1 deklinacja
Przypadek Przykład Tłumaczenie
Mianownik Вар хакъ (љурі?) маѯє. Ja jestem (kto? co?) mężczyzną.
Dopełniacz Љуна аљін-ікаріа (фєіу, фаіу?) ю таsкума. Ty dajesz (kogo? czego?) obraz.
Celownik Sкано аљок-ікаавs (љаіу? љоіу?) я љаљаі. Wy (komu? czemu?) jej zabieracie.
Biernik Гєноатау (нєіу? наіу?) ω міоароsы. Zmieniam (kogo? co?) gwiazdy.

Pytania:

  • ща¬?
  • фєіу, фаіу?
  • љаіу? љоіу?
  • нєіу? наіу?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki